De Stichting

Doelstellingen

De stichting ‘Verdriet door je hoofd’ (2008) heeft als doelen:

 • Het informeren en ondersteunen van kinderen (3-18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of andere naasten.
 • Het informeren van ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat zodat kinderen én ouders beter met de situatie om kunnen gaan.

Verwezenlijking
De stichting tracht deze doelen o.a. te verwezenlijken door:

 • Het distribueren van materiaal voor en over deze doelgroepen
 • Het creëren van de mogelijkheid tot het stellen van vragen en contact met lotgenoten
 • Het ontwikkelen van les- en voorlichtingsmateriaal

Bestuur

Alle leden hebben kennis van en ervaring met kinderen met een vader of moeder met kanker.

drs. Nel Kleverlaan, voorzitter
Ontwikkelingspsycholoog
initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je hoofd’

Janny Salomé, secretaris
Verpleegkundig specialist oncologie n.p.
Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam

drs. Thijs van Vegchel, penningmeester
Klinisch informaticus
Integraal Kankercentrum Nederland

Bernard Neuhaus, algemeen bestuurslid
Filmproducent
initiatiefnemer stichting ‘Verdriet door je hoofd’

Vrijwilligers

Jetty Roedema, verzending

Robin Warnars-Geerlings, social media

Bianca Buren-Kat, bibliotheek

Oud bestuursleden

 • Dr. Mecheline van der Linden
  Klinisch psycholoog VU Medisch Centrum te Amsterdam
 • Dr. Ferko Öry
  Kinderarts/toegepast natuurwetenschappelijk onderzoeker TNO
 • Jetty Roedema
  Ervaringsdeskundige
 • Linda Lawa
  Kunstzinnig therapeut

Jaarverslagen