Wat doen we met uw geld?

Een belangrijke taak van de Stichting “Verdriet door je hoofd” is het monitoren en actualiseren van de website en het beantwoorden van vragen van kinderen, ouders en hulpverleners. Verder is er geld nodig om nieuwe materialen te ontwikkelen om kinderen nog beter te ondersteunen als één van hun ouders of andere naaste te maken krijgt met kanker. Voorbeelden van reeds ontwikkelde materialen vindt u bij bestellen.

U kunt ons op de volgende manieren financieel ondersteunen:

  • Eenmalig een bedrag overmaken op rekening NL46INGB0660238713 t.n.v. de Stichting Verdriet door je Hoofd te Badhoevedorp.
  • Periodiek een (vast) bedrag overmaken.
  • Wilt u jaarlijks € 100,00 of meer geven dan is het interessant om dat te doen in de vorm van een periodieke schenking voor een periode van vijf jaar. Die schenking is volledig fiscaal aftrekbaar. Kijk bij de Belastingdienst hoe u dit het beste kan doen.

Wilt u de Stichting op een andere manier ondersteunen, dan kan dat bijvoorbeeld op één van de volgende manieren:

  • Een actie voor ons op touw zetten. Wij sturen u desgewenst Pr-materialen toe.
  • Ons helpen met goede ideeën voor fondsenwerving en publiciteit
  • Ons op congressen en bijeenkomsten noemen en/of met een stand vertegenwoordigen
  • Melding maken van het bestaan van de Stichting in drukwerk of op uw website

Zonder uw hulp kan de Stichting haar werk niet doen!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janny Salomé, secretaris.

ANBI

Kankerspoken heeft een ANBI-status (819602772). Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Belastingdienst: ANBI

REDKIWI

De Stichting Verdriet door je hoofd heeft in 2009 de Goede Doelen actie van Redkiwi gewonnen. Dat eerste opzet van deze website geheel is destijds kosteloos door Redkiwi gebouwd.

De stichting is tevens dankbaar voor de ontvangen subsidies van AstraZeneca BV en Stichting Kinderpostzegels Nederland. Zonder deze subsidies was het niet mogelijk geweest om het voorlichtingsmateriaal te vernieuwen en verder te distribueren onder de doelgroep.

Pink Ribbon

De uitbreiding van de website met het onderdeel 3-5 jaar is mede mogelijk gemaakt door Pink Ribbon.

Innerwheel

De ombouw van de website naar een mobiele versie is mede mogelijk gemaakt door Mariëlle Voormolen en Innerwheel.

Stichting Roparun

De ontwikkeling van Jess is mede mogelijk gemaakt door Stichting Roparun.

VIVCOURT

De ontwikkeling van Josie wordt ondersteund door VivCourt – een handelsbedrijf waarvan een deel van de winst naar goede doelen gaat. Een van de medewerkers ging op zoek een stichting die bij hem paste en niet al te groot was. Een vriendje van zijn de jongste heeft een vader die ziek is, dus kwam hij bij ons terecht. We kregen een donatie van € 3000,00 waar we enorm blij mee zijn. Namens alle kinderen: dank VivCourt!

Bristol Myers Squibb

De animatie over immunotherapie is gefinancierd door Bristol Myers Squibb, een internationaal farmaceutisch bedrijf met als missie het ontdekken, ontwikkelen en leveren van innovatieve medicijnen die patiënten helpen om ernstige ziekten te overwinnen.

De drie Musketiers

De vertaling naar het Engels is mogelijk gemaakt door de drie Musketiers.

Een gift in 2021 van €5000,00