Voor volwassenen

www.kanker.nl
Informatie voor patiënten en naasten over onder meer de nieuwste ontwikkelingen, preventie, behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek.

www.komoptegenkanker.be en www.allesoverkanker.be
Voor alle Belgische bezoekers van Kankerspoken.

www.kankerpatient.nl
Informatie over de bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen aangesloten organisatie.

www.ipso.nl
Informatie over organisaties (instellingen voor psychosociale oncologie) die zijn gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van mensen met kanker en hun naasten.

  • inloophuizen waar kinderen met een vader of moeder met kanker terecht kunnen voor activiteiten of begeleiding.
  • psycho-oncologische centra waar mensen met/na kanker kampen met klachten terecht kunnen voor gespecialiseerde zorg.

www.mannenmetborstkanker.nl
Informatie over mannen met borstkanker (voor patiënten, naasten, medische professionals en onderzoekers)

www.palliatievezorg.nl
Informatie over palliatieve zorg, d.w.z. zorg voor mensen in de niet meer beter kunnen worden.

www.stichtingbroederziel.nl
Website voor achtergebleven broers en zussen na het verlies van hun broer of zus.

www.oudersvanjongehelden.nl
Website voor ouders van kinderen die te maken krijgen met de dood of scheiding.

www. jongeheldenindeklas.nl
Website voor medewerkers in het primair en/of voortgezet onderwijs van kinderen die te maken krijgen met de dood of scheiding.

www. jongeheldenopdebso.nl
Website voor medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang van kinderen die te maken krijgen met de dood of scheiding

www. jongeheldeninjeomgeving.nl
Website voor volwassenen met Jonge Helden in hun omgeving, bv. opa’s en oma’s.

www.palliatief.be
Site van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, de overkoepelende instelling van de palliatieve zorg

www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
Tips ter ondersteuning van kinderen

www.rouwzorgvlaanderen.be
Info-avonden, huisbezoeken, ontmoetingsgroepen, enz.

www.stichtingcolours.nl
Regenboogpakketten voor jonge gezinnen waarvan een ouder kanker of een andere levensbedreigende ziekte heeft of onlangs is overleden.

www.kasam.eu
Praktische en persoonlijke ondersteuning voor kinderen, ouders en professionals die te maken hebben met kanker in het gezin.

www.stichtingtutu.nl
Hulp voor ongeneeslijk zieke ouders bij het maken van tastbare en blijvende herinneringen.

www.stichtingkomma.nl
Helpt ongeneeslijk zieke ouders hun levensverhalen vast te leggen als herinnering voor kinderen en naasten.

Voor kinderen en jongeren

www.kindertelefoon.nl
Bij de Kindertelefoon kan je over alles praten, zowel via de telefoon of chat.

www.hetklokhuis.nl/algemeen/Over%20kanker
Op de site van het Klokhuis kan je veel informatie en filmpjes over kanker vinden.

www.achterderegenboog.nl
Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het (komend) overlijden van een dierbare.

www.stichtingbretels.nl
Stichting Bretels zet zich in voor gezinnen die een of beide ouders gaan verliezen of hebben verloren.

www.in-de-wolken.nl
Informatie over rouw bij kinderen en jongeren.

www.voorjongehelden.nl
Voor kinderen en jongeren die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt

www.missingyou.be
Voor jongeren, jaarlijks een ontmoetingsdag ook voor kinderen

www.allesterrenvandehemel.nl
‘Alle sterren van de hemel’ is een speciaal ontwikkeld bordspel. Met behulp van het spel ‘vertellen’ deelnemers spelenderwijs over gevoelens, herinneringen, evt. overlijden, etc.