De website kankerspoken.nl is een product van de Stichting Verdriet door je Hoofd.

Bestuur

 • Nel Kleverlaan (voorzitter)
 • Janny Salome (secretaris)
 • Thijs van Vegchel (penningmeester)
 • Bernard Neuhaus

Vrijwilligers

 • Jetty Roedema (verzending)
 • Bianca Buren-Kat (bibliotheek)

Grafisch Ontwerp

 • Jof Neuhaus
 • Anne Lammers

Technische realisatie

 • Danny Timmer (Madoo)

Illustraties

 • Jof Neuhaus
 • Ien van Laanen

Fotografie

 • Ting Chan

Belangenverklaring

Van de leden van Stichting Verdriet door je hoofd wordt bij de totstandkoming van producten een onbevooroordeelde weging van gegevens en inzichten verwacht, waarin alle relevante aspecten aan de orde dienen te komen en geen invalshoeken worden buitengesloten.

Leden van de Stichting vertegenwoordigen de diverse relevante disciplines en aandachtsgebieden binnen het werkveld van de psychosociale oncologie. Individuele leden dienen zich bewust te zijn van mogelijke belangenverstrengeling door relaties die zij kunnen hebben. De werkwijze van de Stichting is dusdanig dat het tot stand komen van producten een groepsverantwoordelijkheid is. Indien een van de leden potentieel belangenverstrengeling heeft bij de ontwikkeling van een product verlaat hij of zij de vergadering tijdens bespreking.

Om bovenstaande redenen vindt de Stichting het van belang dat de maatschappij volledig geïnformeerd is over mogelijke belangenverstrengeling en dat zij erop kan vertrouwen dat producten tot stand komen zonder ongewenste druk of oneigenlijke beïnvloeding van individuele personen.

Bestuurswerkzaamheden vinden onbezoldigd plaats.